Citatet

”‘Jag har träffat honom. Men han är en kuf och har ingen som helst bildning. Ni vet, en av de där nya vildhjärnorna som det finns så många av nuförtiden; ni vet, han tillhör de där fri-tänkarna som d’emblée är uppfostrade med begrepp som otro, förnekelse och materialism. Förr brukade det ju vara så’, fortsatte Gole-nisjtjev utan att märka eller utan att vilja märka att både Anna och Vronskij ville säga något, ‘förr var det ju så att en fritänkare var en män-niska som hade uppfostrats med begrepp som religion, lag, moral och sedan av egen kraft och möda […] Och inte nog med detta: för tjugo år sedan skulle han i den litteraturen ha hittat tecken på uppror mot auktoriteter, mot sekelgamla uppfattningar, och av detta uppror skulle han ha förstått att det fanns och har funnits något annat; men nu hamnar han rakt in i en litteratur där man inte ens nedlåter sig till att argumentera mot gamla uppfattningar utan helt frankt påstår: det finns ingenting, evolution, naturligt urval, kamp för tillvaron – och så ingenting mer. I min artikel har jag…’

‘Vet ni vad’, sa Anna som sedan länge hade ut-växlat försiktiga blickar med Vronskij, väl vetande att Vronskij inte var intresserad av denne konst-närs bildning utan bara upptogs av tanken att kunna stödja honom och beställa ett porträtt av honom. ‘Vet ni vad?’ avbröt hon beslutsamt Gole-nisjtjevs svada. ‘Låt oss söka upp honom!'”

Leo Tolstoj, Anna Karenina (övers. Ulla Roseen)

About Ola K

Ola Klippvik, författare, född 1974. Bibliografi: Sportsmän (Bonniers 2005); Vikbodagbok (Natur & Kultur 2009); Hotellet (NoK 2010); Vikbodagbok II (NoK 2012); Vikbodagbok III (NoK 2014). Kontakt: olaklippvik@gmail.com.
Det här inlägget postades i Citat. Bokmärk permalänken.