Ett par ord om branschen

För två år sedan drog jag en lans för återinförandet av fasta bokpriser, influerad av bl a Krister Gidlunds Bokförläggaren: Tillbakablickar på ett yrke (Gidlunds 2009) och av den arma svenska litterära offentligheten i största allmänhet. Och nu har alltså den danska bokhandlarföreningen vädjat till Folketinget om att rädda bok-branschen, genom att föreslå följande:

  1. Återinföra fasta bokpriser (Danmark införde fria priser så sent som 2011).
  2. Ett förbud mot konkurrensvidriga rabatter, liknande Anti-Price Discrimination Act i USA.
  3. Stöd till boklådor som har ett brett sortiment.
  4. Att offentliga bokinköp åter ska göras i den fysiska bokhandeln.
  5. Begränsning av vilka som får sälja nya böcker de första månaderna efter att en bok kommit ut.

Krister Gidlund berättar bland annat om den gamla tidens ”normalkalkyl” till vars beräknade procentsatser bokförlagen kunde välja att förhålla sig. Ett behändigt redskap, som ”gav en tänkt bild av det ekonomiska flödet och vilka auspicier en bokutgåva hade på marknaden”.

Så kommer den digitala revolutionen med dess minskade kostnader i produktionsledet: ”I den uppkomna medvinden trycker man större upplagor än förr och beväpnar man sig med kraftiga återförsäljarrabatter och marknadsförings-bidrag. Det är den modell som passar allsköns populär-litteratur och som de marknadsledande storförlagen ägnar stort intresse. Detta förhållande ligger i bokproduktionens natur, då det första exemplaret av en bok kostar stora pengar […] medan de följande exemplaren fås för en spottstyver. Att trycka mycket av en bok är alltså synner-ligen lockande och möjliggör vidlyftiga kommersiella aktioner. Detta skapar ofta stora vinster men även stora restlager, som dumpas på pallar i varuhus och matvarubutiker. […] Numera påminner populärlitteraturens framträdande på marknaden om formel 1-lopp, där det bara gäller att ge järnet och hoppas att maskinen håller.” [min kurs.]

About Ola K

Ola Klippvik, författare, född 1974. Bibliografi: Sportsmän (Bonniers 2005); Vikbodagbok (Natur & Kultur 2009); Hotellet (NoK 2010); Vikbodagbok II (NoK 2012); Vikbodagbok III (NoK 2014). Kontakt: olaklippvik@gmail.com.
Det här inlägget postades i Branschen. Bokmärk permalänken.