Monthly Archives: februari 2012

‘Växer vid snö’

Se blomman! Det är årets första snödroppe. Där bakom skymtar vår kombinerade gäst- och skrivarstu-ga. I fjol somras bröt vi upp det gamla brädgolvet, la nya betong-fogar kring husgrunden, grävde upp och forslade bort jordmas-sor och ett oräkneligt antal upp-torkade körsbärskärnor som glup-ska råttor … Läs mer

Publicerat i Vikbodagbok | Lämna en kommentar

Citatet

Den – autentiska – släktskapen med vetenskapens övermäktiga ande är revolutionens trumfkort i spelet om världsherraväldet. Om de når fram till målet så är det därför att de bärs av den våg av vetenskap som översvämmar allt. Förunderligt är det … Läs mer

Publicerat i Citat | Lämna en kommentar

Om det livlösa spektaklet (OEI)

Språkfixerad svensk samtidspoesi ingav mig ofta en sorts beklämmande bismak, nej, inte av papper: ett levande material, utan snarare av statisk elektricitet och dammig hårddisk i ovädrat uppehållsrum, om nån förstod den metaforen? Gärna grundligt isärplockad och lämnad till sitt … Läs mer

Publicerat i Arga poesiskolan | Lämna en kommentar

Rhetorica

Fin betraktelse (”vinterns porslinsljus”) även om jag aldrig begrep varför man så att säga redan på förhand måste veta hur den kraftgeniale skulle komma att bedömas när ytterligare en rymd av tid passerat: Är den nye kraftgeniale författaren en kommersiellt skickligt uppblåst pratsjuk amatör … Läs mer

Publicerat i Expressionismer | Lämna en kommentar

Wirténs blaserade vemod

Med tidskriften Arena, Sydsvenskan, Expressen samt därtill anslutande digitala plattformar till sitt förfogande, under svag på gränsen till obefintlig intellektuell ledning, följer Per Wirtén upp sitt utilitaristiska försvar för fortsatt påbjudna stat-liga massvaccineringar och allmän status quo (permanenta narkoleptiska symtom-följder eller … Läs mer

Publicerat i Expressionismer | Lämna en kommentar

All men are mortal…

Per Wirtén agerar utilitarist i ordets mest fundamentala mening. Då frambesvärjs en situation, högst hypotetisk, ur vilken önskad slutsats sedan härleds. (På en flotte med tolv skeppsbrutna ombord…) Man vill kort sagt att tillvaron ska ”gå ihop” och inrätta sig efter resonemanget man bedriver. Teorin är både livlina och födkrok; verkligheten … Läs mer

Publicerat i Branschen, Utilitarism | 1 kommentar

Heder åt Jonas Thente,

DN Kulturs mångårige tordönstämma och aktade janusröst (beredd att gå i döden för att försvara utgivningen om jag finner den rimlig […] skitsaker till ord och formuleringar som får mig att rasa ner i mina egna såriga minnen, luddiga nostalgier och … Läs mer

Publicerat i DN Kultur, Kritik av kritiken | Lämna en kommentar

Svarsalternativet

Ofta var tystnad rätt svar, som om du inte hört frågan. Ju dummare argument desto bättre. Silentium. Säg ingenting. Alternativet vore nämligen förödande: att erkänna en sinnesförvirrad premiss.

Publicerat i "Rökhostan strax innan", Aforismer | 1 kommentar

Februari

Det vi kallar ”livet” är fantastiskt slumpartat och kort. I själva verket en hisnande tanke, inte sant? Åtminstone flyktigt måste den ha föresvävat mig i varje fall en gång per dag sen jag föddes. Som Peter Nilson skrev i Stjärnvägar: Vi existerar ett ögonblick, och sedan … Läs mer

Publicerat i Hotellet, Reklam | Lämna en kommentar

Citatet

”Gentemot islamisterna måste vi vara pragmatiska. Definitivt låta bli att vara rädda. Vi måste låta fruktan släppa taget om våra magar, hänga upp den på en vägg och utmana den. Tala ett sant och uppriktigt politiskt språk. Förbereda fortsättningen.” Abdellah … Läs mer

Publicerat i Citat | Lämna en kommentar