Monthly Archives: maj 2010

Vikbolandet, vecka 21

I kvällsljuset som faller över åkern står en gisten trak-torvagn på gummihjul. Vad vill den mig? Förutom sta-digvarande fästen inom mig saknar ett digitalt uni-versum bjälklag och reglar; en stomme. Fiberduken fladdrar över såbädden. Jag hade kommit gående mot vinden … Läs mer

Publicerat i Okategoriserat | Lämna en kommentar

Om Jonas Thentes speciella sätt att blogga

Jonas Thente har börjat blogga igen, känner helig vrede och föreslår arbetsobliga-torium inom äldrevården för alla medborgare. Pessoa har gett uttryck för en snarlik känsla: Jag sover aldrig; jag lever och dröm-mer, eller rättare sagt, jag drömmer i livet och i sömnen, … Läs mer

Publicerat i Okategoriserat | Lämna en kommentar

Svensk teckning, dansk skalle

I den danska skallen, har jag en otäck känsla av, låg en djupt förborgad nordisk samtidsironi. Dags med andra ord för nästa skummande våg av entydiga av-ståndstaganden på våra svenska kultursidor – det vill säga från Lars Vilks oaccep-tabelt kätterska och för … Läs mer

Publicerat i Okategoriserat | Lämna en kommentar

Citatet

Om du bestämmer dig för att bli skådespe-lare, håll dig till ditt beslut. Dem som du mö-ter i en förmodat upphöjd position – kritiker, lärare, rollbesättare – kommer i regel att vara dig intellektuellt och moraliskt underlägsna. De kommer att … Läs mer

Publicerat i Okategoriserat | Lämna en kommentar

Metablogg från dunkel skog

Allt oftare har det slagit mig: ojämförligt flest besökare får jag när jag skriver om fest och glam eller angriper någon viss företeelse. Detta verkar vara bloggens ele-menta. Då har kurvan skjutit i höjden. Det är samma mekanismer i svang överallt. Där … Läs mer

Publicerat i Okategoriserat | Lämna en kommentar