Citatet

Mingel”Man hade en gång stora för-väntningar på demokratin, men demokrati innebär bara att man förtrycker folket med folkets hjälp för folkets bästa. Nu är det avslöjat. Och det var på tiden eftersom all maktutövning är fullkomligt förnedrande. Den förnedrar både dem som utövar makt och dem över vilka makten utövas. När makten brukas med våld, hårt och grymt, får det en god effekt genom att skapa eller i alla fall inspirera den upprorsanda och individualism som kommer att ta död på den. När makten brukas med ett visst mått mildhet och åtföljs av priser och belöningar är den ytterst demoraliserande. Folk blir under sådana omständigheter mindre medvetna om det horribla tryck som vilar på dem och vandrar genom livet i ett slags simpel bekvämlighet, som bortskäm-da knähundar. De inser aldrig att de troligen tänker andra männi-skors tankar, lever i enlighet med andra människors normer, näst-intill bär vad man skulle kunna kalla andras avlagda kläder utan att någonsin vara sig själva. Den som vill vara fri, säger en ädel tänkare, får inte anpassa sig. Makten producerar en mycket krass typ av över-gödda barbarer bland oss [a very gross kind of overfed barbarism…] genom att muta folk att anpassa sig.”

Oscar Wilde, ur Människans själ under socialismen (övers. Elisabeth Mansén)

About Ola K

Ola Klippvik, författare, född 1974. Bibliografi: Sportsmän (Bonniers 2005); Vikbodagbok (Natur & Kultur 2009); Hotellet (NoK 2010); Vikbodagbok II (NoK 2012); Vikbodagbok III (NoK 2014). Kontakt: olaklippvik@gmail.com.
Det här inlägget postades i Citat. Bokmärk permalänken.