Citat för salafister

FourierFör att kunna bevisa att ett utvidgande av kvinnornas rättigheter också resulterar i andra lyckliga och eftersträvansvärda effek-ter, tvingas man studera inte bara ett en-skilt lands historia, utan alla länders. Det har visat sig att de bäst fungerande län-derna är de som har givit kvinnorna största möjliga frihet. Man har iakttagit detta hos de barbariska såväl som hos de vilda och de civiliserade folken. Japanerna, som är de flitigaste, de tappraste och de som är värda den största aktningen bland de barbariska folken, är också de minst svartsjuka och de mest överseende när det gäller kvinnorna. Detta bevisas om inte annat av att de kinesiska ape-katterna reser till Japan för att där hänge sig åt den kärlek som deras egna skenheliga sedvänjor förbjuder dem.

Charles Fourier, 1772-1837, övers. Ulf Gyllenhak

About Ola K

Ola Klippvik, författare, född 1974. Bibliografi: Sportsmän (Bonniers 2005); Vikbodagbok (Natur & Kultur 2009); Hotellet (NoK 2010); Vikbodagbok II (NoK 2012); Vikbodagbok III (NoK 2014). Kontakt: olaklippvik@gmail.com.
Det här inlägget postades i Citat. Bokmärk permalänken.